Atom ve Periyodik Sistem Nedir? Atom modelleri?

Democritos= maddelerin bölünemeyen küçük taneciklerden oluştuğunu öne sürmüş ve bu taneciklere atom adı vermiştir.


DALTON ATOM MODELİ=

1- Atom içi dolu bir küredir

2- atom bölünemez, parçalanamaz ve yeniden yapılamaz

3- bir elementin bütün atomları birbirinin aynısıdır

4- farklı element atomları birbirinden farklıdır

5- bileşikler farklı element atomlarının belirli oranlarda birleşmesi ile oluşur.


THAMSON ATOM MODELİ=

1- thamson kotant ışınları ile yaptığı deneylerde negatif yüklü taneciklerin (elektronların) varlığını keşfetmiştir.

2- atom artı (+) yükten oluşan bir küredir

3- elektronlar artı (+) yükler arasında homojen olarak dağılmışlardır

4- artı (+) yüklü sayısı eksi (-) yük sayısına eşittir yani atom nötr dür.

5- elektron kütlesi çok küçüktür bu nedenle atom kütlesini pozitif yükler oluşturur.


NOT= Thomas atom modelini üzümlü keke benzetir.


RUTHERFORD ATOM MODELİ=

Alfa ışınları ile bir dizi araştırmalar yapmıştır. çok ince altın levha üzerine alfa ışınları gönderip bu ışınların saçılmasını izlemiştir deneyde alfa ışınlarının çoğu levhadan geçerken bir kısmı yolundan sapmış bir kısmıda geri dönmüş.

1- atomda büyük boşluklar bulunur

2- pozitif yüklerin tamamı çekirdekte toplanmıştır çekirdeğin hacmi çok küçüktür.

3- elektronlar çekirdek etrafında bulunur

4- atomda artı yük sayısı kadar eksi yük bulunur yani atom nötr dür.

5- atom kütlesinin yarısını pozitif yükler oluşturur.


NOT= Rutherford protonların eşit kütlede yüksüz taneciklerin olduğunu öne sürmüştür.ancak kanıtlayamamıştır daha sonra chadwick yüksüz taneciklerin keşfetmiş ve nötron adını vermiştir

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör