Fizik biliminin diğer bilim dalları ile ilgisi Nedir?

Fizik biliminin diğer dalları ile ilgisi nedir?


Fizik bilimindeki bilgileri diğer bilim dallarındaki olayları açıklamada yardımcı olur.

Biyolojide ; gözün yapısı, görme olayı, yeşil bitkilerde suyun ince borularla yapraklara taşınması durumunu açıklamaya yardımcı olur.

Kimyada; bileşik oluşumunu açıklamada yardımcı olur.

Coğrafyada; alçak ve yüksek basınçlar atmosferdeki hava olaylarını açıklamada yardımcı olur.

Tıp da; röntgen görüntüleme cihazlarının çalışma prensibine açıklamada kullanılır.

Mühendislik; inşatta kullanılacak maddelerin sağlamlığı, depreme dayanıklılık gibi bir çok konu fizik bilgisi içerir


FİZİK BİLİMİNİN DİĞER ALT DALLARI

MEKANİK

ELEKTRİK

MANYETİZMA

OPTİK

TERMADİNAMİK

ATOM FİZİĞİ

NÜKLEER FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ


MEKANİK; Kuvvet hareket ve enerji ilişkilerini inceler. Dalgaların oluşmasında makinaların çalışma preniplerinde kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır kinamatik ve dinamik olmak üzere iki alt alana ayrılır.


ELEKTRA MANYETİK; Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini inceler elektrik ve manyetizma olmak üzere ikiye ayrılı.


ELEKTRİK; Maddenin yapısında ki elektronları olan sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektrik olan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir.


MANYETİZMA; Temelde elektrik yüklerinin hareketi ile oluşan manyetik alanların ve manyetik kuvvetleri konu edilir. Yıldırımlar, elektrikli ev aletleri alt dalının yön bulma mıknatıs tıpta kullanılan rezonans manyetizma alt dalının uğraş alanlarıdır elektra manyetik dalgalar elektra manyetizma alt dalının uğraş alanlarından biridir


OPTİK; Işığın doğasını açıklamaya çalışan ışıkla ilgili olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceleyen fizik dalıdır gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar bir çok olay optiğin uğraş alanına girer.


TERMA DİNAMİK; Sıcaklık, ısı ve ısının madde ile oluşan etkileşimi bu alanın temel konularıdır.

7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör